T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: DERBİS ŞİFRE BAŞVURU


 DERBİS
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
DERNEKLERİN İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTÜLDÜĞÜ E-DERNEK SİSTEMİ 14.02.2013 TARİHİNDE KAPATILMIŞTIR. 18.02.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS ) KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. DERNEKLERİMİZ e-dernek KULLANICI ADI VE ŞİFRELERİ İLE "İLK GİRİŞ" BUTONUNA BASARAK ESKİ ŞİFRELERİNİ AKTİF HALE GETİRECEKLERDİR.
 NOT   :    
 Alınan Karar Fotokopisi ve Üst Yazı ile birlikte Dernek Başkanı
(Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb. birlikte) bizzat İl Dernekler Müdürlüğüne Başvuracaktır.

Dernek adına şifre başvurusunda bulunmak için, alınması gereken yönetim kurulu karar örneği ;

KARAR ÖRNEĞİ   

Dernekler Bilgi Sisteminde (DERBIS) derneğimize ait is ve işlemleri

yürütmek için dernek başkanı…………………………….. görevlendirilmiş olup, dernek adına şifre almaya ve kullanmaya yetkili kılınmıştır.

 Dernek adına şifre başvurusunda bulunmak için, verilmesi gereken dilekçe örneği

 DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                            NEVŞEHİR VALİLİĞİNE

           
Yönetim Kurulu’nun …… sayı ve ……………. Tarih kararı ile …………… dernek adına şifre almaya ve kullanmaya dernek başkanı ......................yetkili kılınmıstır.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  Ek: Karar Fotokopisi                                                                                


                                                                                                                                               

                                                                                                             Dernek Başkanı

                                                                                                                     İmza 

DERNEKLERİN İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTÜLDÜĞÜ E-DERNEK SİSTEMİ 14.02.2013 TARİHİNDE KAPATILMIŞTIR. 18.02.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS ) KULLANILMAYA BAŞLANACAKTIR.
DERNEKLERİN İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTÜLDÜĞÜ E-DERNEK SİSTEMİ 14.02.2013 TARİHİNDE KAPATILMIŞTIR. 18.02.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS ) KULLANILMAYA BAŞLANACAKTIR.
DERNEKLERİN İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTÜLDÜĞÜ E-DERNEK SİSTEMİ 14.02.2013 TARİHİNDE KAPATILMIŞTIR. 18.02.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS ) KULLANILMAYA BAŞLANACAKTIR.İletişim:
Adres: Nevşehir Valiliği Hükümet Konağı Kat:1
Tel:(0384) 2139212 (Santral)


nevsehirder@hotmail.com